Nadchodzi zakaz sprzedaży wybranych typów węgla - koniec z tzw. "eko" miałem

Wprowadzenie nowych norm jakościowych dla paliw stałych, wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, obejmuje m.in. wymaganie wypełnienia norm dotyczących wegla, które mogą być sprzedawane i wykorzystywane. Resort klimatu i środowiska podkreśla, że celem jest stopniowe eliminowanie z obrotu sortymentów weglowych o nieodpowiednich parametrach, takich jak zawartość popiołu nieprzekraczająca 7 proc., wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg oraz wilgotność całkowita do 11 proc. Obecnie obowiązująca norma dla zawartości popiołu wynosi 12 proc. Nowe przepisy mają zwiększyć ekologiczność oferowanych produktów oraz promować ochronę środowiska.

Nowe regulacje zakładają m.in. zmianę nazewnictwa wegli. Określenia takie jak „kęsy, kostka, kostka I, kostka II” zostaną zastąpione jednolitym terminem „węgiel kostka” do końca czerwca 2029 r. Podobnie, zamiast „orzech, orzech I, orzech II” będzie stosowane tylko „węgiel orzech”. Odmiana nazw „ekomiał” i „miał plus” zostaną zastąpione przez „węgiel miał”, natomiast zamiast „antracyt” będzie używane pojęcie „węgiel”. Zmiany te mają na celu ujednolicenie terminologii i ułatwienie identyfikacji rodzaju oferowanego paliwa. Środki przejściowe zostaną wprowadzone, aby zarówno producenci, jak i klienci mieli czas na dostosowanie się do nowych wymagań.

Projekt rozporządzenia zakłada także stopniowe obniżanie zawartości siarki oraz wilgotności węgla, co ma pozytywny wpływ na emisję substancji szkodliwych. Proces ten ma przebiegać łagodnie, dając czas branży na odpowiednie dostosowanie się. W kontekście zakazu używania węgla brunatnego do celów grzewczych dla gospodarstw domowych, który obowiązuje od czerwca 2020 r., normy dotyczące tego paliwa będą obowiązywać do końca czerwca 2025 r. Zgodnie z ustaleniami KPO, nowe przepisy mają wejść w życie 3 dni po ogłoszeniu.