Japoński bank przeżywa trudności: konieczność pozbycia się obligacji o wartości 63 miliardów dolarów

**Norinchukin – gigant bankowy z Japonii**

Japoński bank rolny Norinchukin to instytucja dysponująca aktywami wartymi aż 840 mld dolarów. Bywa on nazywany „wielorybem CLO” (CLO to instrumenty finansowe zabezpieczone portfelami długu). Obligacje stanowią ponad połowę jego portfela inwestycyjnego. I właśnie na nich ponosi on poważne straty.

**Błędne decyzje inwestycyjne**

Pomyłka w ocenie polityki banków centralnych Norinchukin źle wcześniej ocenił gotowość Fedu i Europejskiego Banku Centralnego do obniżek stóp procentowych. Spodziewał się, że będą one luzować politykę pieniężną wcześniej, co sprawi, że obligacje przyniosą inwestorom bardzo dobrą stopę zwrotu. Skupował więc te papiery, a one zaczęły mu przynosić coraz większe straty. Norinchukin ogłosił, że jego strata netto za obecny rok obrachunkowy wyniesie prawdopodobnie 1,5 bln jenów (9,5 mld dolarów), czyli będzie trzy razy wyższa niż się wcześniej spodziewano.

**Działania mające na celu zmniejszenie strat**

Ograniczeniu tej straty ma służyć program wyprzedaży amerykańskich i europejskich obligacji z jego portfela. Będzie on jednak realizowany stopniowo, do końca marca 2025 r. Bank ma bardziej zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, m.in. kupując więcej akcji.

**Szczegóły i opinie ekspertów**

„To zaskakujące, że oni nie zabezpieczyli się przed ryzykiem związanym ze stopami procentowymi. Być może byli bardzo przekonani, że Fed i EBC dążą do cięć oraz że luzowanie polityki pieniężnej tylko tymczasowo się opóźniło” — ocenia Philip McNicholas, strateg z Robeco Group.

**Potrzeba wsparcia finansowego?**

Czy japoński gigant bankowy będzie potrzebował pomocy finansowej? Norinchukin nie jest notowany na giełdzie, ale szykuje się do zaplanowanego wcześniej podwyższenia kapitału o 7,6 mld dol. i rozmawia z inwestorami o tej transakcji. Bank deklaruje, że nie będzie potrzebował dodatkowych pieniędzy na pokrycie strat i że nie zamierza zwracać się o pomoc finansową do rządu.

**Zdrowie finansowe**

„Zdrowie finansowe banku Norinchukin jest zagwarantowane” — stwierdził Yoshimasa Hayashi, rzecznik rządu Japonii. Przypominał on, że wskaźniki kapitałowe tego banku przewyższają poziomy wymagane przez regulatora.

**Możliwe skutki dla rynków**

W grudniu zeszłego roku nowojorski oddział Norinchukin Banku uzyskał dostęp do mechanizmu płynnościowego repo amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Wyprzedaż obligacji przez Norinchukin może skłonić inne duże japońskie instytucje finansowe do podobnych działań, co mogłoby znacząco wpłynąć na rynki długu w Europie i w USA. Według danych Fedu, w rękach japońskich inwestorów na koniec marca znajdował się amerykański dług rządowy wart łącznie 1,18 bln dolarów.