Mentzen zbliża się do premiery na NewConnect

Na rynku NewConnect pojawiły się 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Mentzen SA, o wartości nominalnej 0,10 zł. Przed debiutem odbyła się oferta publiczna, w której uczestniczyło ponad 900 inwestorów, a popyt na akcje był 2,5-krotnie większy niż liczba oferowanych papierów.

W transzy inwestorów indywidualnych redukcja zapisów w publicznej ofercie sprzedaży akcji Mentzena wyniosła 65%. Fundacja Rodzinna Mentzen, akcjonariusz Mentzen, sprzedała 350 tys. akcji serii A. Średnia wartość zapisów w transzy małych inwestorów przekroczyła 21 tys. zł, a w transzy dużej wyniosła 198,4 tys. zł. Łączna wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł, a wycena spółki to 36 mln zł.

Po zakończeniu sukcesu oferty publicznej, Mentzen SA złożyła dokument Informacyjny do GPW związany z planowanym debiutem na NewConnect. Prezes zarządu Mentzen SA, Sławomir Mentzen, wyraził zadowolenie z kolejnego kroku w rozwoju firmy. Akcje społki zostały wprowadzone do obrotu przez GPW, a teraz trwa oczekiwanie na pierwszy dzień notowań.

Wypowiedź Sławomira Mentzena, prezes zarządu Mentzen SA oraz fundatora Fundacji Rodzinnej Mentzen, odnosiła się do udanego IPO spółki. Podkreślił on, że był to najliczniejszy pod względem udziału inwestorów oraz największy pod względem wartości debiut na rynku na podstawie Memorandum Informacyjnego. Liczy również na to, że sukces ten zachęci innych przedsiębiorców do podjęcia podobnego kroku, co powinno zwiększyć zainteresowanie Giełdą wśród inwestorów indywidualnych.

W planach Mentzena jest m.in. rekomendacja WZA wypłaty maksymalnej możliwej wartości dywidendy w każdym roku, po uwzględnieniu ograniczeń regulacyjnych oraz dodatkowych nakładów na działalność rozwojową.