Podwyżki wynagrodzeń w samorządach do 1000 zł - nowy projekt uchwalony

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w tym tygodniu przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z przedstawionym dokumentem, od I do XV kategorii zaszeregowania dotychczasowe Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca, ponieważ obecne stawki nie są konkurencyjne – wskazano w ocenie skutków regulacji.

Podwyższenia kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania – jak wskazano w projekcie – były podnoszone m.in. przez stronę samorządową reprezentowaną w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W uzasadnieniu zaznaczono, że w zaproponowanej tabeli poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do VI kategorii jest niższy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednak pracodawca w przypadku, gdy pracownik jest uprawniony jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, będzie mógł ustalić gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, co może oznaczać.

„Zatem ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych na poziomie” – zaznaczono w uzasadnieniu. Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, minimalne wynagrodzenie za pracę poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym m.in. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia z wyjątkami określonymi w ustawie.