Depresja zakodowana w naszym DNA - dziedzictwo starożytnych wirusów

Badania wykazały, że w naszych mózgach znajdują się sekwencje DNA pochodzące z dawnych infekcji, a niektóre z nich przyczyniają się do podatności na choroby takie jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i depresja. Naukowcy szacują, że ok. 8 proc. genomu (kompletnego zestawu DNA) składa się z sekwencji zwanych ludzkimi endogennymi retrowirusami (HERV).

To coś więcej niż „śmieci”. Dotąd uważano, że te wirusy nie mają żadnej funkcji, ale po niedawnym odkryciu miejsca ich obecności w naszym DNA, naukowcy lepiej zrozumieli, jakie funkcje mogą pełnić. Wykazali, że zestaw specyficznych receptorów HERV ulegających ekspresji w ludzkim mózgu przyczynia się do podatności na zaburzenia psychiczne.

Nasze wyniki sugerują, że te sekwencje wirusowe prawdopodobnie odgrywają ważniejszą rolę w ludzkim mózgu, niż początkowo sądzono, a specyficzne profile ekspresji HERV są powiązane ze zwiększoną podatnością na niektóre zaburzenia psychiczne. Naukowcy przeanalizowali dane z dużych badań z udziałem dziesiątek tysięcy ludzi, zarówno z zaburzeniami psychicznymi, jak i bez, a także informacje z próbek mózgów z sekcji zwłok od 800 osób.

  • jedna związana z ryzykiem schizofrenii
  • drugą związana z ryzykiem zarówno choroby afektywnej dwubiegunowej, jak i schizofrenii
  • i trzecią związana z ryzykiem depresji

Zespół badawczy wyjaśnia, że dobrze wiemy od pewnego czasu, że dziedziczymy pewne sekwencje wirusowe od naszych przodków. Dodaje także, że w nowym badaniu udało mu się zbadać części genomu odpowiadające wirusom HERV, co doprowadziło do identyfikacji pięciu sekwencji istotnych dla zaburzeń psychicznych.

Co jednak ciekawe, nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób te HERV wpływają na komórki mózgowe, powodując wzrost ryzyka. Uważamy, że lepsze zrozumienie tych starożytnych wirusów i znanych genów odpowiedzialnych za zaburzenia psychiczne może zrewolucjonizować badania nad zdrowiem psychicznym i doprowadzić do nowych sposobów leczenia lub diagnozowania tych schorzeń.