Mikroinstalacje fotowoltaiczne przynoszą mniejsze zyski. Nadszedł czas na inwestycje w duże farmy słoneczne.

Energia słoneczna w Polsce staje się coraz bardziej popularnym źródłem zielonej energii pomimo różnych wyzwań, takich jak odmowy w przyłączaniu do sieci czy redukcja instalacji odnawialnych. Sektor fotowoltaiki w 2023 roku nadal rozwija się dynamicznie, osiągając około 18,3 GW mocy zainstalowanej.

W maju tego roku warunki pogodowe sprzyjały produkcji energii ze słońca, co pozwoliło fotowoltaice pokryć około 20% zapotrzebowania na prąd w Polsce. W ciągu całego roku udział ten wyniósł około 8%, co świadczy o rosnącej roli energii słonecznej w krajowym miksu energetycznym.

Jednak mimo pozytywnych danych dotyczących produkcji energii ze słońca, rynek fotowoltaiczny w Polsce zmienia swoją strukturę dochodów. Coraz mniej zyskowne stają się małe instalacje fotowoltaiczne, choć wciąż stanowią one istotną część polskiego rynku.