Mierniki ESRS E1 - Przewodnik po wyborze i zastosowaniu

W ramach standardu ESRS E1 w ujawnieniach od E1-5 do E1-9 identyfikujemy 141 punktów danych, z których znaczna część to wskaźniki ilościowe, dotyczące przede wszystkim energii i emisji gazów cieplarnianych. Dane liczbowe ujawniane są przede wszystkim w ramach ESRS E1-5 Zużycie energii i koszyk energetyczny oraz ESRS E1-6 Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych.