Jakie zmiany przyniesie duża reforma podatku od nieruchomości i czy możemy spodziewać się podwyżek?

Gruntowa rewolucja, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Finansów, to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany mają wejść w życie od stycznia 2025. Czy to zakończy erę błędów w wyliczeniach podatku na poziomie samorządów?

Jeszcze nieco ponad pół roku pozostało rządzącym na wprowadzenie zmian dotyczących definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, której nowelizację zapowiedziano w lipcu 2023 roku. Teraz Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025, o czym informuje serwis bizblog.spidersweb.pl.

Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian, w których udział biorą organizacje branżowe i eksperci. Ich zdaniem efektem reformy powinna być większa sprawiedliwość i przejrzystość w naliczaniu podatku od nieruchomości.

Przedstawiciele resortu finansów zdają sobie sprawę, że problem z opodatkowaniem budowli wynika m.in. z tego, że budowle oprocentowane są wysoko, ponieważ trwają prace nad dość szerokimi regulacjami, które zakończą erę starego i przestarzałego systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce.

Zmiany mają polegać przede wszystkim na przeniesieniu definicji budowli z prawa budowlanego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jedną z propozycji ma być określenie…

Poprawy wymagają także przepisy dotyczące podstawy opodatkowania przy zmianie właściciela, a doprecyzowania kwestie związane z zużyciem budowli z biegiem lat.

Problemem są również działania lokalnych władz, które nie zawsze prawidłowo ustalały i pobierały podatki oraz opłaty lokalne. Nieprawidłowości polegały głównie na braku lub niepełnych informacjach i deklaracjach składanych przez podatników, co skutkowało niewłaściwym naliczaniem lub zaniżaniem podatków – informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Portal bizblog.spidersweb.pl podsumowuje, że głównym celem zmian będzie wyeliminowanie właśnie tych wątpliwości. To o 15 gr więcej niż rok wcześniej. Termin płatności podatku mija co roku 15 marca, a wpływy z tytułu tej daniny tylko w 2023 roku wyniosły 31 mld zł.