Alert RCB dla kilkunastu regionów. "Zabezpiecz swoje mienie"

Burzowa strefa rozwinie się w Polsce, przynosząc ulewny deszcz, grad oraz wichury wiejące nawet do 110 km/h. Państwowe służby wydały alert RCB dla 11 województw, w związku z czym konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności.

Alert RCB dla 11 województw

„Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.06) burze, ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – komunikat ten został przekazany osobom przebywającym na terenach objętych alertem w 11 województwach.

Prognozowane są burze, miejscami towarzyszyć im będą silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami może występować grad o średnicy do około 6 cm, co sprawia, że pogoda staje się niebezpieczna.

Jak się zachować?

RCB radzi odbiorcom, by w miarę możliwości nie opuszczali domów oraz śledzili komunikaty pogodowe. Specjaliści zalecają stosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • Zagrożenie podtopieniem – jak się zachować?

Specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przygotowali porady dla mieszkańców terenów zagrożonych podtopieniem. W razie wystąpienia takiego niebezpieczeństwa należy:

  1. Unikać miejsc narażonych na podtopienie.
  2. Nie wychodzić na zewnątrz, jeśli nie jest to konieczne.
  3. Przesunąć wartościowe przedmioty z piwnic i parterów na wyższe piętra.

Alert RCB: Co to jest i jak działa?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, mający na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach występowania zagrożenia.

Alerty RCB wysyłane są wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń, takich jak poważne zjawiska atmosferyczne czy katastrofy naturalne, wymagające natychmiastowej reakcji.

Osoby, które otrzymają ostrzeżenie, mają szansę uniknąć szkód i uszczerbków na zdrowiu, dlatego istotne jest śledzenie komunikatów i zachowywanie ostrożności w przypadku zagrożenia.