Abonament RTV obowiązkowy nawet bez posiadania telewizora – znacząca decyzja NSA

Abonament RTV należy opłacać. Opłatę regulować powinien każdy, kto posiada sprzęt zdolny do odbierania sygnału publicznych nadawców. NSA w swoim wyroku z 7 marca 2023 przekonuje, że jeśli więc w trakcie wizyty kontrolerów wyjdzie na jaw, że sygnał publicznego nadawcy odbieramy np. przez laptopa, będziemy musieli zapłacić. NSA wydał przełomowy wyrok w sprawie abonamentu RTV, która ciągnęła się 5 lat.

Portal Infor.pl wskazuje, że w dojrzałej telewizji została włączona na monitorze LCD podłączonym do komputera. Chociaż nie był to telewizor, nałożyli karę za nieopłacony abonament, która wyniosła 681 zł. Firma odniosła się do tej decyzji kontrolerów wojewódzkiego sądu administracyjnego, wskazując, że obowiązek abonamentowy dotyczy tylko odbiorników, które posiadają możliwość natychmiastowego odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego.

WSA tłumaczył, że sąd zwrócił uwagę na to, że rozwój technologiczny pozwala na odbiór sygnałów publicznych nadawców przez internet, ale „ustawa o abonamencie RTV nie przewiduje rejestracji i opłat w przypadku urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii”. Z orzecznictwem WSA, który stanął po stronie kontrolerów z Poczty Polskiej. W wydanym w 2023 roku wyroku NSA skrytykował decyzję WSA i przypomniał, że Naczelny Sąd Administracyjny powiązał obowiązek opłaty abonamentu RTV.

Oznacza to w praktyce, że jeśli przyjdzie do nas kontrola abonamentowa, możemy zapłacić karę, gdy okaże się, że korzystamy z telefonu czy komputera do oglądania TVP czy słuchania Polskiego Radia. Samo posiadanie tych sprzętów nie jest przesłanką do tego, by opłacać abonament RTV, ale musimy pamiętać, że. Pod tym względem wyrok NSA jest przełomowy.

Kontrole przeprowadzają urzędnicy delegowani przez Pocztę Polską. Kontrola zdarza się rzadko w prywatnych domach i mieszkaniach, ale jednak – jeśli wejdą do środka, mają za zadanie sprawdzić, czy posiadamy odbiorniki. Jeśli okaże się, że korzystaliśmy z nich bez wcześniejszej rejestracji, grozi kara. Zapłacić można obecnie miesięczną stawkę opłaty abonamentowej.