Prognozy dotyczące płacy minimalnej w 2025 r.: Znamy dwie propozycje - którą wybierzesz?

Rząd musi pilnie zająć się kwestią minimalnego wynagrodzenia. Do 15 czerwca każdego roku Rada Ministrów musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego proponowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia na nadchodzący rok kalendarzowy. Przedstawiciele pracowników i pracodawców w RDS wyrażą swoje opinie na temat propozycji rządowej, ale nie są one wiążące dla Rady Ministrów. W pierwszej połowie września rząd opublikuje odpowiednie rozporządzenie w Dzienniku Ustaw. Ostateczna decyzja co do kwoty minimalnego wynagrodzenia należeć będzie w pełni do rządu.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, poddawana konsultacjom na forum RDS w czerwcu, nie może być niższa od ostatecznej kwoty, która zostanie opublikowana we wrześniu. Wstępnie ustalana jest na podstawie prognozowanej inflacji na kolejny rok. Jeśli prognozowana inflacja ma przekroczyć 5 proc., rząd planuje dwie podwyżki pensji minimalnej – od stycznia i od lipca.

W 2024 roku resort finansów przewiduje wzrost cen o 4,1 proc., co skutkuje jedną podwyżką płacy minimalnej (o co najmniej 4,1 proc., aby zrekompensować średnioroczny wzrost cen). Do tego dochodzi korekta o tzw. wskaźnik weryfikacyjny.

24 maja Premier Donald Tusk zapowiedział, że przecina liczne spekulacje wywołane wypowiedzią minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która sugerowała chęć podniesienia minimalnego wynagrodzenia w Polsce do 60 proc. przeciętnej polskiej pensji. Premier tłumaczył, że priorytetem jest ochrona małych i średnich polskich firm, dla których kolejna duża podwyżka minimalnej pensji stanowiłaby obciążenie.

Problem polega na tym, że przepisy nie precyzują, od jakiej kwoty liczona jest podwyżka w roku następnym. Czy od średniej najniższej pensji w całym poprzednim roku, czy od pensji minimalnej obowiązującej od lipca. Informacje sugerują, że Ministerstwo Finansów liczy podwyżkę od wyższej kwoty.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wyższą podwyżkę, niż resort finansów. Chce, aby kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 325 zł (o 7,5 proc.).