EBC obniża stopy procentowe w "jastrzębi" sposób - co to oznacza i jak wpłynie na gospodarkę?

Europejski Bank Centralny podjął decyzję o obniżce stóp procentowych, co jest pierwszą taką decyzją w obecnym cyklu. Redukcja o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami rynku ma duże znaczenie. Teraz kluczowe będzie, czy Rada Prezesów sygnalizuje ewentualne kolejne cięcia stóp procentowych.

Rada Prezesów postanowiła obniżyć trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Zmiana ta wynika z aktualnej oceny perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących zostanie obniżona z 4,50 proc. do 4,25 proc. Stopa kredytu w banku centralnym wynosić będzie 4,50 proc., a stopa depozytu spadnie z 4,00 proc. do 3,75 proc. To pierwsza obniżka stóp procentowych w strefie euro od 2019 roku, po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na stałych poziomach.

Od posiedzenia Rady Prezesów z września 2023 roku inflacja obniżyła się o ponad 2,5 pkt proc., a perspektywy inflacji wyraźnie się poprawiły. Niskie wskaźniki inflacji bazowej i obniżenie oczekiwań inflacyjnych były czynnikami przemawiającymi za redukcją restrykcyjności polityki pieniężnej.

Podczas poprzedniego posiedzenia Rada Prezesów zasygnalizowała chęć utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej tylko „tak długo, jak to będzie konieczne”. Obniżka stóp procentowych w czerwcu może wskazywać, że taka restrykcja przestała być niezbędna, chociaż wskaźniki inflacji HICP pozostają wysokie.

W maju 2024 roku inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,6%, przekraczając oczekiwania większości analityków. Pomimo obniżki stóp procentowych, rynek oczekiwał dalszego łagodzenia polityki monetarnej przez EBC.

Z kolei roczna dynamika płac negocjowanych w ramach układów zbiorowych w strefie euro wzrosła, co może wpłynąć na utrzymanie wysokiej inflacji w sektorze usługowym. To sprawia, że ewentualne dalsze cięcia stóp procentowych nie są pewne.

Europejski Bank Centralny prowadzi również politykę ilościowego zacieśniania warunków monetarnych. Decyzja o redukcji portfela programu APP oraz PEPP ma na celu nadal utrzymać odpowiedni stopień restrykcyjności w oparciu o analizę danych.

Kolejne posiedzenie Rady Prezesów EBC odbędzie się 18 lipca, jednak wcześniej zaplanowano spotkania online w czerwcu i lipcu, na których nie będą podejmowane decyzje w sprawie stóp procentowych.